Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 25. května 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle25. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a syna Josefa a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za trvalého jáhna PhDr. Vácslava Babičku, jeho rodiče a prarodiče
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Úterý27. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Středa28. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Jana Ehrenbergera, rodiče sestru a duše v očistci a májová pobožnost
Pátek30. květnasv. Zdislavy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Sobota31. květnaSvátek Navštívení Panny Marie
17:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle1. červnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2014
všeobecný:
Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru.
misijní:
Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem.
národní:
Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby