Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 27. dubna 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle27. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Úterý29. dubnaSvátek sv. Kateřiny Sienské
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa30. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Čtvrtek1. května
17:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
Pátek2. květnasv. Atanáše
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Sobota3. květnaSvátek sv. Filipa a Jakuba
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na úmysl dárce a májová pobožnost
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle4. května3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Ladislava Doležala

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2014
všeobecný:
Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru.
misijní:
Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem.
národní:
Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby