Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 30. března 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle30. března4. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Úterý1. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa2. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek4. dubna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota5. dubna
Močovice 13:00 rozloučení Alena Blažková, 1933
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za + rod. Perntovu, Šindelářovu, Kodešovu, Krčkovu a Sidákovu a za + Dr. Zd. Němcovou a duše v očistci
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle6. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za zemřelé obyvatele Bratčič
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Václava a Miladu Souradovy a jejich syna Václava

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin
Licoměřiceneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2014
všeobecný:
Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.
misijní:
Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci.
národní:
Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby