Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 2. března 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle2. března8. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Marii a Vincence Moravcovy z Okřesanče č.p. 105
--------------------------------------Doba postní---------------------------------------
Středa5. březnaPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, obojí rodiče a babičku
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby abychom prožili účelně postní dobu
Pátek7. března
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, 15:00 - 19:00 pastorační návštěva diecézního biskupa Mons. Jana Vokála
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky (biskup Jan Vokál)
Sobota8. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, jeho bratra Karla a jejich rodiče
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle9. března1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Potěhystředaod 16:30 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2014
všeobecný:
Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich důstojnost.
misijní:
Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.
národní:
Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby