Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 23. února 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle23. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý25. února
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu Halvovou a manžela
Středa26. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Julii Vávrovou a manžela
Pátek28. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Sitařovu, Špatkovu a Vévodovu
Sobota1. března
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Josef Procházka, *1944
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na dobrý úmysl dárce
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za poděkování za uzdravení bratra
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle2. března8. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Marii a Vincence Moravcovy z Okřesanče č.p. 105

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2014
všeobecný:
Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich důstojnost.
misijní:
Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.
národní:
Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby