Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 16. února 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle16. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy a vnuka Jiřího
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Úterý18. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Středa19. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek21. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota22. únoraSvátek Stolce sv. Petra
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu, rodinu Musilovu a rodinu Hniličkovu
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle23. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2014
všeobecný:
Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.
misijní:
Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.
národní:
Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby