Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 2. února 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle2. únoraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Úterý4. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelé rodiče Jandovy a bratra Josefa
Středa5. únorasv. Agáty
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + manžela Josefa a + rodiče
Pátek7. února
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + manžele Anežku a Františka Sitarovy a jejich děti s rodinamï.
Sobota8. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle9. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla Marouska, manželku, syna a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Jiřího Kroutila, Jarmilu Krejšíkovou, jejich rodiče, Jaroslava a Jarmilu Kroutilovy

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2014
všeobecný:
Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.
misijní:
Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.
národní:
Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby