Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 26. ledna 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle26. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy a syna Jiřího
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Marii a Aloise Vančurovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za paní Marii Linhartovou, jejího manžela a syna Františka, za rodinu Hanzlíkovu a Jaroslava Kubelku a všechny duše v očistci
Úterý28. lednasv. Tomáše Akvinského
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa29. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek31. lednasv. Jana Boska
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota1. února
10:00 Týnec nad Labem pohřeb Mgr.Jan Kmoníček - farář *1962
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za rodinu Poskočilovu z Brambor
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Františka Musila a celý rod
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle2. únoraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2014
všeobecný:
Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.
misijní:
Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.
národní:
Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby