Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 19. ledna 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle19. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Jablečníkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl
Úterý21. lednasv. Anežky Římské
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miloslavu Babičkovou, manžela Václava, jejich rodiče a sourozence a syna Vácslava
Středa22. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek24. lednasv. Františka Saleského
13:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav pohřeb Marie Jelínková, *1932
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota25. lednaSvátek Obrácení sv. Pavla
14:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Marie Kotrbová, *1914 (Mgr. Bohuslav Stařík)
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle26. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy a syna Jiřího
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Marii a Aloise Vančurovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za paní Marii Linhartovou, jejího manžela a syna Františka, za rodinu Hanzlíkovu a Jaroslava Kubelku a všechny duše v očistci

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2014
všeobecný:
Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka.
misijní:
Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.
národní:
Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby