Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 12. ledna 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle12. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Zdeňka Novotného
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Petra Goliana, rodinu Hanzlíkovu a Krejzovu
----------------------------------1. týden v mezidobí-----------------------------------
Středa15. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Boží požehnání pro rodinu Ehrenbergerovou v letošním roce
Pátek17. lednasv. Antonína, opata
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota18. lednaPanny Marie
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb František Svoboda, 1932
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle19. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Jablečníkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2014
všeobecný:
Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka.
misijní:
Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.
národní:
Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby