Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 5. ledna 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle5. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vincku Ševčíkovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dar víry v rodinách synovců a neteří
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Úterý7. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Vincku Ševčíkovou
Středa8. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek10. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota11. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Neděle12. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Zdeňka Novotného
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Petra Goliana, rodinu Hanzlíkovu a Krejzovu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2014
všeobecný:
Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka.
misijní:
Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.
národní:
Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby