Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 22. prosince 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle22. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Úterý24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Potěhy, Okřesaneč a Zbyslav od 13:00 do 14:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční za Marii Marouskovou
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Středa25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Vánoční eucharistická oběť na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se svatým přijímáním a zpěvy u jesliček(P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Vánoční eucharistická oběť
Čtvrtek26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiny
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu, Hazukovu, Mrkvičkovu a Moravečkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Novotnovu a Peckovu
Sobota28. prosinceSvátek sv. Mláďátek
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice VÁNOČNÍ KONCERT PETRA MINÁŘE
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Novákovou, manžela Františka, jejich rodiče, sourozence a děti
17:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SLAVNOSTNÍ KONCERT CHRÁMOVÉHO SBORU SLATIŇANY S VÁNOČNÍMI PÍSNĚMI A KOLEDAMI
Neděle29. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za občany z Lipovce a Licoměřic, kteří byli vězněni v Terezíně

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2013
všeobecný:
Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku a ochranu.
misijní:
Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
národní:
Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby