Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 15. prosince 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle15. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose a rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Uřídilovu a Pipkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Šmída a rodiče
Úterý17. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za syna Pavla a jeho rodinu
Středa18. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé i + členy rodiny Břeňovy, Ehenbergerovy, Peterkovy a duše v očistci
Pátek20. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastu Kubátovou a její rodinu
Sobota21. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého, rodinu Trávníčkovu a rodinu Holovu
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle22. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 15:30 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2013
všeobecný:
Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku a ochranu.
misijní:
Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
národní:
Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby