Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 8. prosince 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle8. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Miroslava Kudrnu, syna Mirka a Josefa, Annu Kudrnovu, Annu a Josefa Břinčilovy, rodinu Popelkovu, Jaroslava Johna a rodiče
Pondělí9. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dobrodince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek13. prosincesv. Lucie
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Předvánoční koncert dětí z MŠ a ZŠ Potěhy
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky Adventní koncert Petra Mináře
Sobota14. prosincesv. Jana od Kříže
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb rozloučení Ludmila Tichá, *.1922
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle15. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose a rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Uřídilovu a Pipkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Šmída a rodiče

>>Svátost smíření:Žleby - farapondělíod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2013
všeobecný:
Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku a ochranu.
misijní:
Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
národní:
Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby