Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 3. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 1. prosince 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle1. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Caisovu a Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Vladímíra Pecku, Marii Charvátovou a oboje rodiče
Úterý3. prosincesv. Františka Xaverského
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Středa4. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek6. prosincesv. Mikuláš
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
11:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav pohřeb Otilie Skaláková, *1920
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota7. prosincesv. Ambrože
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, jeho rodiče a rodinu Zemanovu
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle8. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Miroslava Kudrnu, syna Mirka a Josefa, Annu Kudrnovu, Annu a Josefa Břinčilovy, rodinu Popelkovu, Jaroslava Johna a rodiče

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2013
všeobecný:
Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku a ochranu.
misijní:
Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
národní:
Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby