Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 24. listopadu 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Danu Tomečkovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý26. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Středa27. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek29. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota30. listopadusv. Ondřeje
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Adventní vigilie s žehnáním věnců (P. Minář)
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle1. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Caisovu a Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Vladímíra Pecku, Marii Charvátovou a oboje rodiče

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2013
všeobecný:
Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
misijní:
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím.
národní:
Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby