Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 17. listopadu 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Čepkovu, Homolkovu a Beránkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Čechovu, Ronovskou a Císařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
-------------------------------------------------------------------------------------------
od 18.11. do 23.11. bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota23. listopaduSlavnost sv. Klementa I.
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Kateřinu a Bohumila Palovy
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Danu Tomečkovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2013
všeobecný:
Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
misijní:
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím.
národní:
Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby