Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 10. listopadu 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodiny Šebkovu, Semerádovu, Mrkvičkovu, Cemperovu, Lemperovu a Ulrichovu
Úterý12. listopadusv. Josafata
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Středa13. listopadusv. Anežky České
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek15. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota16. listopadu
15:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Svatohubertská mše spluúčinkuje Čáslavské žesťové trio a sbor
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Čepkovu, Homolkovu a Beránkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Čechovu, Ronovskou a Císařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2013
všeobecný:
Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
misijní:
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím.
národní:
Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby