Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 3. listopadu 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu a jeho rodinu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a Železnovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa a Růženu Vašíčkovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci
Pondělí4. listopadusv. Karla Boromejského
13:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav rozloučení bez mše svaté Božena Stibůrková, *1934
Úterý5. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodiče Jandovy, bratra Josefa, Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
Středa6. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek8. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodiny Tomáškovu, Novákovu, Limburskou, Matouškovu a Honovu
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodiny Šebkovu, Semerádovu, Mrkvičkovu, Cemperovu, Lemperovu a Ulrichovu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2013
všeobecný:
Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
misijní:
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím.
národní:
Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby