Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 27. října 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, prarodiče a manžele Šmokovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jiřího Matouška, Václava Semeráda a jejich rodiče, rodinu Arientovu, Vágnerovu a Hrůzovu, a za Petra Fantu a jeho rodinu
Středa30. říjnaSvátek Výročí posvěcení katedrály
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Zdeňka Nováka a jeho rodiče Annu a Františka
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek1. listopaduSlavnost Všech svatých
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť
16:15 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za zemřelé (P. Minář)
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu a jeho rodinu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a Železnovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa a Růženu Vašíčkovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2013
všeobecný:
Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
misijní:
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím.
národní:
Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby