Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 20. října 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kabáta a ten rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Císařovu a Ronovskou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 21.10. do 26.10. bude duchovní správce na exerciciích. Zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota26. října
11:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Čáslavská podzimní pouť k Panně Marii eucharistická oběť (Mgr. B. Stařík)
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefa Zadinu a celý rod
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, prarodiče a manžele Šmokovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jiřího Matouška, Václava Semeráda a jejich rodiče, rodinu Arientovu, Vágnerovu a Hrůzovu, a za Petra Fantu a jeho rodinu

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2013
všeobecný:
Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili blízkost Boží lásky.
misijní:
Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
národní:
Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby