Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 13. října 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře a živé i zemřelé členy rodiny
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelou Jaroslavu Fialovou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Hudíkovu a Ladislava Bártu
Úterý15. říjnasv. Terezie od Ježiše
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžela a rodiče z obojí strany
Středa16. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince, živé i zemřelé
Pátek18. říjnaSvátek sv. Lukáše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota19. října
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Poděkování Pánu za uzdravení
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kabáta a ten rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Císařovu a Ronovskou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2013
všeobecný:
Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili blízkost Boží lásky.
misijní:
Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
národní:
Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby