Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 6. října 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle6. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý8. října
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelou Danu Tomečkovou
Středa9. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka, jeho ženu a Rudolfa Rykýře
Pátek11. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota12. října
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Pecinovu, Miloslava Krumla, rodinu Seidlovu a Smutných
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře a živé i zemřelé členy rodiny
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelou Jaroslavu Fialovou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Růžencová pobožnost.
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Hudíkovu a Ladislava Bártu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2013
všeobecný:
Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili blízkost Boží lásky.
misijní:
Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
národní:
Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby