Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 22. září 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Milana Ponalského
Úterý24. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa a Aloise Davidovy, Libuši Novotnou, Jaroslavu Nykonovou, manžela a Zdeňka Davida
Středa25. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek27. zářísv. Vincence z Paula
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota28. záříSlavnost Sv. Václava
10:30 hod. kostel sv. Václava Horky Poutní slavnost za Vladimíra Smutného, Marii a Václava Kadeřábkovy a Karla Pazderku
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Posvěcení křížku na návsi
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Tradiční Svatováclavský koncert (Petr Minář)
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle29. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiny Neubauerovu a Pikhartovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč slavnost posvěcení kostela za Jaroslava Rokosa, manželku Marii, syna Josefa, rodinu Rokosovu, Kopských, Nevolovu, Karla Zezuláka, jeho rodiče, Marii a Václava Čudovy a za Květu Čudovu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2013
všeobecný:
Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.
misijní:
Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
národní:
Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby