Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 8. září 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý10. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara
Středa11. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek13. zářísv. Jana Zlatoústého
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Antonína a Matyldu Čudovy a jejich rodiče
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara, snachu a zetě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu. Tomaškovu a Moravcovu, Marii a Vincence

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:45 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2013
všeobecný:
Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.
misijní:
Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
národní:
Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby