Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 1. září 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. září22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice slavnost posvěcení kostela za Emanuela a Emilii Žďárských
Úterý3. zářísv. Řehoře Velikého
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za bratra - poděkování za 80 let života
Středa4. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za kmotřence, jejich děti a dar víry
Pátek6. září
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče z obou stran a jejich zemřelé syny Františka, Josefa a Bohuslava
Sobota7. září
13:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Křest Jan Jaroslav Schüller (Mgr. Vít Horák)
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelou Zdenu Kropáčkovou
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Špatkovu
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2013
všeobecný:
Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.
misijní:
Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
národní:
Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby