Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 11. srpna 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu a rodinu Kličkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý13. srpna
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Pavel Ašenbrenner, *1940
Sobota17. srpna
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť po ní krátký koncert P. Mináře
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Miroslava Kudrnu, syna Mirka a Josefa, Annu Kudrnovu, Annu a Josefa Břinčilovy, rodinu Popelkovu, Jaroslava Johna a rodiče, Elišku a Bohumila Vávrovy, jejich dceru Milušku, rodinu Forejtovu, rodinu Vávrovu a Břinčilovu

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2013
všeobecný:
Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správně svědomí a růst v dobrém a poctivém životě.
misijní:
Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.
národní:
Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby