Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 28. července 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------17. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle28. července17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu, Novotnovu a Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý30. července
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii Mikešovou, její rodiče a sourozence
Pátek2. srpna
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Daniela Podzemská, *1935 (Mgr. B. Stařík)
Sobota3. srpna
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby křest Josef Adámek
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vévodovu, jejich děti s rodinami a zemřelé rodiče
----------------------------------18. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle4. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Mrkvičkovu, Cemperovu a Hniličkovu

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2013
všeobecný:
Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správně svědomí a růst v dobrém a poctivém životě.
misijní:
Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.
národní:
Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby