Farnost Žleby
Dnes: Svátek Uvedení Páně do chrámu, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023







Farní inFormace
- 21. července 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------16. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle21. července16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Rokosovu a rodinu Šimunovu
Úterý23. červenceSvátek sv. Brigity
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Babičkovou, Annu Novákovou a živé i zemřelé členy jejich rodin
Čtvrtek25. červenceSvátek sv. Jakuba
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Marie Schullerová (P. Horák)
Sobota27. červencesv. Gorazda
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava a Bedřicha Havlovy
----------------------------------17. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle28. července17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu, Novotnovu a Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2013
všeobecný:
Aby Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.
misijní:
Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia.
národní:
Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby