Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 30. června 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. června13. neděle v mezidobí
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu a Václava Pipkovy a těžce nemocného syna (P. Mgr. Petr Tobek)
Sobota6. července
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na dobrý úmysl dárce
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. července14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2013
všeobecný:
Aby Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.
misijní:
Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia.
národní:
Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby