Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 23. června 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. června12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Svobodovu
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 24.6.2013 do 5.7.2013 bude duchovní správce na dovolené, Zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. června13. neděle v mezidobí
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu a Václava Pipkovy a těžce nemocného syna (P. Mgr. Petr Tobek)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2013
všeobecný:
Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
misijní:
Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.
národní:
Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby