Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 26. května 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle26. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu Jeníčkovou, jejího manžela a vnuka Miloše a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Hudíkovu, Bohatovu, Zelenou, bratra Jaroslava, rodinu Miláčkovu, Karlíkovu, Eisovu a májová pobožnost
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 27.5.2013 do 7.6.2013 bude duchovní správce na dovolené, Zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek31. květnaSvátek Navštívení Panny Marie
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle2. červnaSlavnost Těla a krve Páně
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice FARNÍ POUTNÍ za rodinu Moravečkovu a Daňkovu (Mgr. Petr Tobek)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2013
všeobecný:
Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
misijní:
Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.
národní:
Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby