Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 19. května 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle19. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Vladimíra Pecku, rodinu Novotných, Marii Charvátovu a její rodiče
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Úterý21. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelé rodiče JUDr. Václava a Miloslavu Babičkovy a májová pobožnost
Středa22. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Pátek24. května
17:00 hod. kostel sv. Marka Markovice NOC KOSTELŮ přednáška o restaurování fresek ze 14. stol. s hudebním doprovodem P. Mináře
Sobota25. května
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice POUTNÍ za živé a + osadníky a májová pobožnost
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav POUTNÍ za živé i + osadníky a májová pobožnost
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle26. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu Jeníčkovou, jejího manžela a vnuka Miloše a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Hudíkovu, Bohatovu, Zelenou, bratra Jaroslava, rodinu Miláčkovu, Karlíkovu, Eisovu a májová pobožnost

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2013
všeobecný:
Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a podle svého svědomí.
misijní:
Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
národní:
Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby