Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 28. dubna 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle28. dubna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Esnerovu, Mazánkovu, Labuťovu, syna Václava, rodinu Krátkou, Drbalovu, Špatenkovu, Smržovu, Kroutilovu a celý rod
Úterý30. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jiřího Tomáška, rodinu Tomáškovu, Jaroslava Nováka, rodiny Novákovu, Limburskou, Matouškovu a Honovu
Středa1. května
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a příbuzné a májová pobožnost
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
Pátek3. květnaSvátek sv. Filipa a Jakuba
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince a májová pobožnost
Sobota4. května
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na úmysl dárce a májová pobožnost
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Havlovu, Josefu Hoškovou, Antonii Vokůrkovou a májová pobožnost
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle5. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa a Marii Hermanovy, za Ladislava Doležala

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2013
všeobecný:
Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a podle svého svědomí.
misijní:
Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
národní:
Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby