Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 21. dubna 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle21. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Čeňka Chleboráda a Václava Břinčila
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Novosádovu, Urbanovu a Medunovu
Úterý23. dubnaSvátek sv. Vojtěcha
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poděkování za 80 let života, 82 let života, Boží pomoc a ochranu
Středa24. dubnasv. Jiří
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
Pátek26. dubna
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Marie Vojáčková, *1946 (P. Kmoníček)
15:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice zádušní mše a rozloučení s Ludmilou Novákovou rozenou Daňkovou, *1926
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle28. dubna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Esnerovu, Mazánkovu, Labuťovu, syna Václava, rodinu Krátkou, Drbalovu, Špatenkovu, Smržovu, Kroutilovu a celý rod

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2013
všeobecný:
Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
misijní:
Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.
národní:
Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby