Farnost Žleby
Dnes: sv. Jana Boska, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 14. dubna 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle14. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Ludovíta Rakaše a syna Ernesta
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ing. Marii Novotnou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Úterý16. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Za Vlastu Kubátovou
Středa17. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek19. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květu, Jiřího, Janu a ostatní členy rodiny Kneřovy, Kabátovy a Doubkovy
Sobota20. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle21. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Čeňka Chleboráda a Václava Břinčila
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Novosádovu, Urbanovu a Medunovu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2013
všeobecný:
Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
misijní:
Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.
národní:
Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby