Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 7. dubna 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle7. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za uzdravení Václava Pipka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Sobota13. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle14. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Ludovíta Rakaše a syna Ernesta
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ing. Marii Novotnou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2013
všeobecný:
Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
misijní:
Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.
národní:
Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby