Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 31. března 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle31. březnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče z obojí strany a duše v očistci
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Václava Raka a ten rod a rodinu Navrátilovu
Pondělí1. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Rakovu, syny Václava a Jiřího
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 2.4. do 13.4.2013 bude duchovní správce ve stavu nemocných.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Středa3. dubna
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb Ing. Marie Novotná, * 1943 (P. Stařík)
Čtvrtek4. dubna
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb p. Nesládek (P. Stařík).
Sobota6. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle7. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za uzdravení Václava Pipka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2013
všeobecný:
Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
misijní:
Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.
národní:
Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby