Farnost Žleby
Dnes: Svátek Uvedení Páně do chrámu, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023Farní inFormace
- 24. března 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle24. březnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu a jeho rodinu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kotenovu, Volencovu a Javůrkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Šmída a rodiče
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Čtvrtek28. březnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka poslední Večeře Páně
Pátek29. březnaVelký pátek
Den přísného postu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka Umučení Páně
Sobota30. březnaBílá sobota
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy velikonoční vigilie
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle31. březnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče z obojí strany a duše v očistci
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Václava Raka a ten rod a rodinu Navrátilovu

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2013
všeobecný:
Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
misijní:
Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
národní:
Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby