Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 3. března 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle3. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Cemperovu a Josefa Tůmu
Úterý5. března
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
Středa6. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Poděkování za 77 let života, Boží pomoc a ochranu
Pátek8. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota9. března
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla a rodiče
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle10. března4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Vašíčka, jeho ženu Růženu, jejich rodiče a sourozence

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2013
všeobecný:
Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
misijní:
Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
národní:
Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby