Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 10. února 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle10. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
od 11.2. do 23.2. bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje P. Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------Doba postní---------------------------------------
Středa13. únoraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Jiřího Kneře, rodiče, bratra Milana a za Josefa Kabáta
Sobota16. února
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefu a Antonína Pecinovy, syna Jaroslava, rodinu Saidlovu, Smutných a za uzrdavení
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle17. února1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Běhounkovu, Bačinovu Fendrychovu a Šveřepovu

>>Svátost smíření:Potěhystředaod 15:40 hodin
Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2013
všeobecný:
Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory a doprovázení.
misijní:
Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti.
národní:
Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své poslání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby