Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 3. února 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle3. února4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelého tatínka
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý5. únorasv. Agáty
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Jandovy a bratra Josefa
Pátek8. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota9. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle10. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2013
všeobecný:
Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory a doprovázení.
misijní:
Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti.
národní:
Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své poslání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby