Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 13. ledna 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle13. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
----------------------------------1. týden v mezidobí-----------------------------------
Úterý15. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa16. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu
Pátek18. lednaPanny Marie
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Peter Golián, *1940
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květu Kneřovou, Josefa Kneře a za syny Jiřího a Milana
Sobota19. ledna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle20. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2013
všeobecný:
Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně svědčili o daru víry v něho.
misijní:
Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
národní:
Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby