Farnost Žleby
Dnes: 21. neděle v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
24.8.2019Farní inFormace
- 6. ledna 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle6. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická obě
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická obě
Úterý8. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická obě
Středa9. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická obě
Pátek11. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická obě
Sobota12. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická obě
Neděle13. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická obě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická obě

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2013
všeobecný:
Aby v tomto Roce víry křesané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně svědčili o daru víry v něho.
misijní:
Za křesanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
národní:
Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2019 Farnost Žleby