Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 2. prosince 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle2. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
15:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Předvánoční koncert s Žesťovým souborem ZUŠ
Úterý4. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa5. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek7. prosincesv. Ambrože
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
14:00 hod. hřbitov ve Žlebech rozloučení obřadní síň Čáslav Vladimír Pecka, *1959
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky Adventní koncert Františka Pokorného
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle9. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2012
všeobecný:
Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a opravdovou láskou, zvláště křesťanskými komunitami.
misijní:
Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve.
národní:
Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby