Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 25. listopadu 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Růženu a Václava Daňkovy a jejich dceru Annu
Úterý27. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Břeňovu, Ehrenbergerovu, Peterkovu a dvoč
Středa28. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek30. listopadusv. Ondřeje
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota1. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle2. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
15:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Předvánoční koncert s Žesťovým souborem ZUŠ

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2012
všeobecný:
Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a opravdovou láskou, zvláště křesťanskými komunitami.
misijní:
Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve.
národní:
Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby