Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 11. listopadu 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 11.11. večer do 17.11.2012 bude duchovní správce na duchovních cvičeních. Zastupuje Mgr. Bohusla Stařík, z Čáslavi telefon 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota17. listopadusv. Alžběty Uherské
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2012
všeobecný:
Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.
misijní:
Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.
národní:
Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby