Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 28. října 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle28. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť s pomazáním nemocných
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Čtvrtek1. listopaduSlavnost Všech svatých
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
16:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
Sobota3. listopadu
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za všechny zemřelé
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + tatínka
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle4. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť s pomazáním nemocných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - faračtvrtekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2012
všeobecný:
Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.
misijní:
Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.
národní:
Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby