Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 21. října 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle21. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce a prarodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa a Marii Hermanovy a Ladislava Dolažala
Úterý23. října
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa24. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za prof. Tomáše Durdíka
Pátek26. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Fantu
Sobota27. října
11:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb František Krček, *1933 uložení do hrobu ve Zbyslavi
15:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření před pomazáním nemocných
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť s pomazáním nemocných
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle28. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť s pomazáním nemocných
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2012
všeobecný:
Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích.
misijní:
Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku k evangelizaci.
národní:
Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu církvi a světu.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby