Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 16. září 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rozálií a Aloise Bezděkovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vévodovu, Sitařovu a Špatkovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý18. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Anežku Břeňovou, manžela a vnoučata
Středa19. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek21. záříSvátek sv. Matouše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota22. září
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice slavnost posvěcení kostela za živé i + obyvatele obce
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2012
všeobecný:
Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.
misijní:
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.
národní:
Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby